Uskonnot Suomessa -
http://www.uskonnot.fi/lisatietoja/organisaatio
Tulostettu: 06.08.2020 kello 04.49
Etusivulle  |  Uskonnot  |  Yhteisöt  |  Raportit

Työvaiheet ja organisaatio

Hankkeen valmistelu alkoi Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA ry:n parissa syksyllä 2003. Asiasta tiedotettiin kiinnostuneiksi oletetuille tahoille ja Kirkon tutkimuskeskus myönsi uskontotieteen tutkija (FT) Tuomas Martikaiselle apurahan tietokannan rakennesuunnitelman tekemistä varten. Rakennesuunnitelma tehtiin useita yhteistyötahoja konsultoiden syksyllä 2004.

Tietokannan teknisen suunnittelun aloitti (FM) Mika Lassander toukokuussa 2005 Opetusministeriön tiedonjulkistamisapurahan turvin ja sitä jatkettiin elokuussa Kirkon tutkimuskeskuksen rahoituksella. Tietokantarakenne valmistui saman vuoden joulukuussa.

Tammikuussa 2006 toteutuksen päävastuu siirtyi USVA:lta Kirkon tutkimuskeskukselle. Hanketta johtamaan valittiin kolmihenkinen asiantuntijatiimi, johon kuuluvat tutkija (FT) Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskuksesta, tutkija Tuomas Martikainen Väestöliitosta, sekä tutkija (FM) Mika Lassander Helsingin yliopistosta.

Ketola toimii Kirkon tutkimuskeskuksen puolesta hankkeen vastaavana koordinaattorina ja suunnittelijana. Hankkeen toisena suunnittelijana toimii Tuomas Martikainen. Mika Lassander puolestaan toimii hankkeen johtotiimissä teknisestä suunnittelusta vastaavana asiantuntijana.

Lisäksi hankkeelle muodostettiin ryhmä vastaavia toimittajia, joiden tehtävänä on vastata hankkeeseen tuotetun tiedon oikeellisuudesta oman asiantuntemuksensa alaan kuuluvalta osalta.

Toimittajat valitaan erityisosaamisensa perusteella siten, että kaikilla Suomessa vaikuttavilla uskonnollisen kentän pääsektoreilla on omat vastuuhenkilönsä.

Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja sen herätysliikkeistä vastaa dos. Kati Niemelä. Islamia ja anglikaanista kirkkoa koskevista osa-alueista vastaava toimittaja on tutkija FT Tuomas Martikainen. Juutalaisuudesta vastaa dos. Svante Lundgren Åbo Akademista ja ortodoksista kirkkoa koskevasta osuudesta dos. Teuvo Laitila Joensuun yliopistosta. Katolisen kirkon osuudesta vastaa dos. Jyri Komulainen.

Protestanttisista vähemmistöistä vastaa TM Jussi Sohlberg ja muista kristillisperäisistä uusista uskonnoista ja liikkeistä TM Ilpo Pursiainen. Sohlberg vastaa FM Mika Lassanderin ohella myös länsimaisesta esoteriasta ja new agesta. Itämaisperäisistä uskonnoista vastaa FT Kimmo Ketola.

Hankkeen pilottivaihe ja tietokannan koekäyttö ajoittui kevääseen 2006. Mahdolliset ongelmat korjataan viimeistään kesällä 2006, jonka jälkeen tietokannan pitäisi olla lopullisesti käyttökunnossa alkusyksystä 2006 lähtien.

Tietokannan julkiseen osaan sisällytetään yhteisöjen perustiedot, kuten virallinen nimi, yhteystiedot, luokitus tietokannassa, linkit lisätietoa varten sekä tiivis uskonnollisen profiilin kuvaus.

Koska aineistoa on määrällisesti paljon, se on hajallaan ja luonteeltaan hyvin moninaista, niin tiedonkeruu ja sen muuttaminen tietokannan mukaiseksi tulee olemaan aikaa vievä prosessi. Tätä työtä tekevät paitsi toimituskunnan jäsenet, myös eri aineiden opiskelijat osana opintojaan. Käytännön järjestelyistä ja niiden yksityiskohdista sovitaan myöhemmin eri oppilaitosten kanssa.